2015

Ekonomi Politikalarında 3’lü Sac Ayağı Modeli

Ekonomi

Merkez bankalarının tek başına büyümeyi, istihdamı, kalkınmayı sağlamaları mümkün değil. Para politikaları, 3’lü sac ayağından sadece bir tanesi. Ekonomi politikaları dediğimizde 3 ana başlık vardır: Birincisi maliye politikaları, ikincisi para politikaları, üçüncüsü de yapısal reformlar. Her üç alanda da eş zamanlı, birbiriyle uyumlu politika seti uygulanmadığı taktirde ülkelerin ekonomide başarı elde etmeleri mümkün değil.